E J V A

Nahrávam . . .

EJVA - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | ochrana pred požiarmi | ochrana životného prostredia

Podnikáme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia. Úspešne spolupracujeme s firmami rôznej veľkosti ako aj charakteru ich činnosti od obchodov, firiem vykonávajúcich administratívne činnosti až po výrobné prevádzky.

Do každého nového roka vstupujeme bohatší o nové skúsenosti z predošlých zákaziek. Neustále sa snažíme reagovať na potreby slovenského trhu, aby sme dosiahli, čo najkvalitnejšie služby pre našich klientov.

BOZP, OPP, PZS - komplexné služby

 • Vykonáme vstupný audit s cieľom zistenia stavu BOZP
 • Identifikujeme a posúdime riziká
 • Vypracujeme dokumentáciu BOZP
 • Navrhneme osobné ochranné pracovné prostriedky, ak je to potrebné
 • Zabezpečíme školenia potrebné pre chod Vašej firmy
 • Vykonáme pravidelné kontroly BOZP s cieľom zlepšovania stavu BOZP
 • Vyšetríme pracovné úrazy a zastúpime Vás pri jednaniach s orgánmi štátnej správy

Koordinácia bezpečnosti

 • Vypracujeme Plán BOZP
 • Kontrolujeme a riadime z hľadiska BOZP činnosti na mieste projektu alebo stavby
 • Vykonávame pravidelné kontroly
 • Organizujeme kontrolné dni BOZP na mieste projektu alebo stavby
 • Spolupracujeme pri vypracovaní zmlúv za časť BOZP
 • Vyhodnocujeme priebeh akcie vrátane záverečnej správy stavu dodržiavania BOZP

Systém na zaisťovanie energií LOTO

 • Vykonáme vstupný audit procesu zaisťovania energií
 • Navrhneme systém LOTO (lockout – tagout : zamkni-označ)
 • Spolupracujeme pri zavedení LOTO
 • Analýza pravidelného používania LOTO systému

Bezpečnostné sprchy

 • Navrhneme vhodné typy bezpečnostných spŕch
 • Inštalácia bezpečnostných spŕch
 • Vykonávanie kontrol ich funkčnosti

Hadicový manažment

 • Analyzujeme skutkový stav hadíc na pracovisku
 • Vypracujeme predpisy k používaniu hadíc
 • Zabezpečíme ich pravidelné testovanie

Ochrana pred požiarmi

 • Vykonáme vstupný audit s cieľom zistenia stavu ochrany pred požiarmi
 • Vypracujeme dokumentáciu OpP
 • Určíme miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Stanovíme počet členov protipožiarnych hliadok
 • Zabezpečíme školenia potrebné pre chod Vašej firmy
 • Vykonáme preventívne protipožiarne prehliadky
 • Určíme požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene užívaní stavby
 • Organizujeme a vyhodnocujeme cvičné požiarne poplachy
 • Vyšetrujeme požiare a zastúpime Vás pri jednaniach s orgánmi štátnej správy

Špecialista požiarnej ochrany

 • Vypracujeme pre Vás riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
 • Riešime protipožiarnu bezpečnosť pri umiestňovaní technologických zariadení
 • Spracujeme analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru
 • Zastúpime Vás pri jednaniach s orgánmi štátnej správy
Ochrana pred požiarmi

Manažérske
systémy

Pomôžeme Vám splniť požiadavky k získaniu certifikátu pre normy, alebo vykonať interný audit:

 • STN ISO 9001 Systém manažérstva kvality.
 • STN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu.
Manažérske systémy - manažment kvality - manažment BOZP

Hľadáte riešenie v oblastiach Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo Ochrany pred požiarmi pre vašu firmu?

Kontaktujte nás

Kontakt

Pre doplňujúce informácie nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Radi zodpovieme Vaše otázky.

EJVA - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | ochrana pred požiarmi | ochrana životného prostredia
EJVA - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | ochrana pred požiarmi | ochrana životného prostredia
 • EJVA s.r.o.

  Košariská 61

  900 42 Dunajská Lužná

  IČO: 50 601 105

  DIČ: 21 20 390 294

  IČ DPH: SK21 20 390 294

  Okresný súd Bratislava 1
  Vložka číslo 117433/B

  +421 907 244 994

  info@ejva.sk